Działalność samorządowców stanowi ważny i nieodłączny element życia uczelni. To ich praca usprawnia życie reszty braci akademickiej.

2 czerwca 2022 r. odbyło się powołanie nowych członków Zarządu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego na lata 2022-2024.

Na początku głos zabrali prof. dr hab. Marek Masnyk – Rektorowi UO, dr hab. Izabella Pisarek – Prorektor ds. kształcenia i studentów, mgr. Maciek Kochański – Pełnomocnikowi Rektora UO ds. studenckich. Z ramienia studentów wypowiedziała się Dominika Strzelczyk – Zastępca Przewodniczącej SSUO i Żaneta Rojek – Przewodnicząca SSUO.

Następnie Franciszek Posacki wręczył nominację do pełnienia funkcji, a nowy skład Samorządu przedstawia się następująco:

Franek Posacki – Przewodniczący SSUO

Michał Naszkiewicz – Zastępca Przewodniczącego SSUO

Alan Fabian – Sekretarz SSUO

Julia Rączka – Członek Zarządu ds. wolontariatu SSUO

Iwona Turkowska – Członek Zarządu ds. komunikacji SSUO

Agnieszka Grobelczyk – Członek Zarządu ds. projektów i funduszy SSUO

Stefani Koprek – Członek Zarządu ds. promocji SSUO

Matylda Chudzik – Członek Zarządu ds. sportu SSUO

Ania Zadworna – Członek Zarządu ds. kultury SSUO

Ania Grobelka – Pełnomocnik Zarządu SSUO ds. stypendiów

Marta Mędrela – Pełnomocnik Zarządu SSUO ds. równego traktowania

Kamil Garbowski – Pełnomocnik Zarządu SSUO ds. organizacyjnych

Na temat wyboru Zarządu wypowiedział się Franciszek Posacki, Przewodniczący SSUO:

 

O motywacji członków Zarządu opowiedział się Alan Fabian, Sekretarz SSUO.

Henryk Szuliński, Katarzyna Klimczyk

Fot. Michał Dolipski